Het stadsbestuur geeft met het aanwijzen van het oude UWV kantoor in Oosterheide als opvangplaats voor vluchtelingen blijk van het niet luisteren naar de bevolking. Want in het vluchtelingen debat in Oosterhout worden de besluiten niet genomen door de mensen die ook de gevolgen moeten dragen. Volgens Groen Brabant moet je zien te voorkomen dat mensen gaan denken, wat maakt het allemaal uit. Mijn belang wordt toch niet gezien. Dit doet zich overal voor, in de zorg, het onderwijs, de openbare ruimte enz. Het gevolg is dat dertig procent van de kiezers al niet meer stemt. Je moet niet willen dat dit nu ook gebeurt bij het integreren van vluchtelingen.

Als het aan de meerderheid van de gemeenteraad ligt gaat Oosterhout meer doen aan collusie-politiek, en worden besluiten er gewoon doorgedrukt. En als je toch naar de burgers luistert zegt men dan ben je laf, en durf je geen verantwoording te nemen. Maar volwassen bestuurders en politici leggen hun kaarten gewoon op tafel en zeggen openlijk in hoeverre bij hun afweging de burgers meetellen. Mensen willen betrokken worden bij de besluitvorming. Zij willen niet alleen naar een informatie avond komen waar zij van de politiek te horen krijgen dat de discussie over de locatie ondergeschikt is aan de noodzaak om vluchtelingen op te vangen. Woningbouw vereniging Thuisvester gaat er zelfs vanuit dat gezien de periode van 2 jaar opvang in het UWV gebouw, er geen schade aan de planontwikkeling van hun nieuw te bouwen project aan de overkant ontstaat. Wat de eventuele kopers en huurders van woningen, van dit voorstel vinden, zal hun schijnbaar een biet wezen.

Cees Noltee Groen Brabant