Het stadsbestuur heeft onderzocht wat een andere manier van afval inzamelen kan opleveren. In plaats van het afval achteraf te laten scheiden komen zij nu met een voorstel dat niet uitblinkt in effectiviteit en objectiviteit. Het restafval wordt nog maar eens per vier weken opgehaald. Er komt een derde kliko bij voor papier. Glas moet weer naar de glasbollen bij winkels worden gebracht. Blik moet bij het plastic gedaan worden. De inzamelmethode bij hoogbouw wordt gehandhaafd, Groen Brabant vraagt zich af of in een tijd van drones en zelfrijdende auto’s we weer terug in de tijd moeten? Dit is een uitgelezen kans om het meer en meer belasten van de burger met betrekking tot het scheiden van afval te stoppen.

Wij hebben het stadsbestuur opgeroepen afspraken te maken met de afvalverwerker, om te komen tot een nog verdere reductie van de hoeveelheid restafval. Dit dan door middel van scheiding van het huisafval achteraf. Want dit draagt bij aan een aantoonbare verbetering van het milieu. Scheiding achteraf levert meer en beter gescheiden kunststofgrondstoffen op dan bron gescheiden kunststof. Door scheiding achteraf kunnen ook andere herbruikbare afvalstromen gescheiden worden zoals blik, drankenkarton, glas, papier en GFT. Hierbij is er geen extra inzamel systeem en logistiek nodig, wat gunstig is voor de CO2 uitstoot. Achteraf scheiden levert financieel voordeel op. Er is dan minder restafval, en zo bespaart de gemeente op de verbranding van restafval. Inkomsten en kostenbeheersing vertaalt zich in een lagere afvalstoffenheffing voor de burgers. En het stadsbestuur, die ziet geen heil in minder kosten voor de burgers.

Cees Noltee Groen Brabant