Er mogen geen optredens meer gegeven worden in zaal de Huiskamer van het gemeenschapshuis Oostquartier in Oosteind, aldus een gemeentewoordvoerder. De oorzaak daarvan is dat het stadsbestuur verzuimd heeft te onderzoeken of het onbeperkt toestaan van maatschappelijke activiteiten in het Oostquartier in combinatie met ondergeschikte horeca, zorgt, voor een onaanvaardbaar woon en leefklimaat voor de naaste buur. De rechter houdt er rekening mee dat de buurman terecht vecht tegen de horeca vergunning, en dat hij in een bodemprocedure in het gelijk wordt gesteld. Als dit bewaarheid wordt dan is het Oostquartier de zoveelste bodemloze put in Oosterhout.

De Huiskamer verbouwen heeft plusminus tweehonderdvijftig duizend euro gekost. De achterzaal verbouwen en aanpassen heeft ongeveer tweehonderd duizend euro gekost. Daar komen nog de juridische en andere kosten bij, en schrikt u niet, de teller blijft dan op ongeveer achthonderd duizend euro staan. Het had weliswaar achteraf bezien beter geweest dat het stadsbestuur op ondermeer aansporing van Groen Brabant dat geld in nieuwbouw van een multifunctioneel centrum had gestoken. Dit dan in combinatie met het opwaarderen van het Oostquartier. Het oude gemeenschapshuis had dan omgebouwd kunnen worden tot modern wonen voor ouderen. Of getransformeerd kunnen worden tot een soort servicepunt van waaruit zorg en dienstverlening kan worden gerealiseerd. Alles beter dan potverteren in een bodemloze put.

Cees Noltee Groen Brabant