Het stadsbestuur heeft de afgelopen maanden een onderzoek laten doen naar het parkeren in de binnenstad van Oosterhout. De uitkomst is: een lager parkeertarief zorgt niet per se voor meer bezoekers. Echter te veel kosten schrikken mensen af. Dit is onder de noemer, van een zeer politiek correcte uitkomst, te scharen. Het stadsbestuur wil nu het uurtarief met een dubbeltje verlagen op straat. Dat is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat maar kost volgens het stadsbestuur de gemeente, toch nog 80.000 euro op jaarbasis. Betaald parkeren moet volgens ons beperkt worden tot waar het volgens de gemeentewet alleen maar voor ingezet mag worden. Bezoekers aan de binnenstad daar laten parkeren waar je ze wilt ontvangen, ruimte geven aan bewoners, maar parkeerders die niet tot de gewenste doelgroepen behoren, weren; het is de kern van parkeerregulering. En niet als honderd procent dekking van aanleg en onderhoudskosten, zoals nu gebeurt.

Als we in staat zijn om betalen en reguleren te ontkoppelen is er een wereld te winnen met, gratis of voor veel minder geld parkeren voor binnenstadbezoekers. Detailhandel Nederland stuurde een brandbrief naar alle gemeenten Nederland over de parkeertarieven bij winkelcentra. De tarieven zijn te hoog volgens de winkeliers. Zij roepen op, het parkeergeld af te schaffen of de tarieven in elk geval flink te verlagen, om de groeiende leegstand in de winkelcentra tegen te gaan. Groen Brabant vindt dat je winkelend publiek en de winkeliers hierin tegemoet moet komen. Het is twee voor twaalf!

Cees Noltee Groen Brabant