Indien u denkt dat de klimaatconferentie in Parijs iets te maken heeft met het klimaat of met de bescherming van de natuur, dan hebt u het helemaal verkeerd voor. De zogenaamde milieupartijen zullen de eersten zijn om zich dat te realiseren. Zelfs in de kleinste hoekjes van de toekomstige akkoorden zullen ze niets van hun gading vinden. Toch zullen die akkoorden – minimalistisch en niet-afdwingbaar – voorgesteld worden als een grandioos succes voor het milieu en het klimaat. Op dit ogenblik hebben de vertegenwoordigers van de verschillende landen van de EU alle hoop verloren om afdwingbare akkoorden over de CO2-uitstoot af te sluiten en moeten ze een eerbare manier vinden om uit de knoeiboel te geraken waarin ze zichzelf gestoken hebben. Want heel dit klimaatcircus is enkel maar een kwestie van geld, kapitaaltransfers en subsidies, van nationale en globale politieke macht. Het gaat om transfers van kolossale sommen geld naar opkomende landen. Daar is niets vrijgevigs of onbaatzuchtigs aan, het is louter business.

Achter heel dit klimaatcircus schuilen grote banken, die onmetelijke bedragen geïnvesteerd hebben in de hernieuwbare droom en die de beloofde dividenden willen oogsten. Voeg aan deze spelers de talrijke multinationals toe, actief in domeinen als chemie, elektriciteit en olie (u leest het goed) en u begint een beeld te krijgen. Deze industrieën hebben ook gegokt op “volledig hernieuwbare energie”, kortom op alles wat hen toelaat om te profiteren van schandalige subsidies, op ondoordachte wijze aangeboden door onze politieke leiders. En de dupe van dit vuile spel zijn wij natuurlijk, de burgers! Om de planeet te redden? Zeker niet. Die beslissingen moeten hen kolossale financiële winsten waarborgen. Zij moeten hen ook beschermen tegen de consequenties van hun slechte investeringen. Zij willen dat de belastingbetalers de door het beleid en de energiebedrijven uitgevoerde risico’s en bijhorende kosten dragen. De groene belangengroepen bloeien als sneeuwklokjes in de lente en hebben een chronisch tekort aan financiën. Zij verkondigen de heilige woorden van de klimaathoogmis, maken de onschuldige burger bang en vullen ondertussen de eigen zakken. Ze liegen zonder te verpinken, ze verdraaien de feiten, en met de hulp van aan DE zaak toegewijde klimatologen, voorspellen ze een bijzonder opwindende ondergang van de wereld. Dat alles dankzij subsidies die even ondoorzichtig als overvloedig zijn. De belastingbetalers betalen deze belangengroepen wiens credo bestaat uit belasten, verbieden en subsidiëren, en die ons hun manier van leven willen opleggen. Klimaatverandering? Een uitgelezen kans om geld te verdienen op de rug van de bevolking die beetje bij beetje begint wakker te worden.

Cees Noltee Groen Brabant