Zoals wel duidelijk is Groen Brabant al jaren een groot voorstander van Cradle to Cradle. Herhaaldelijk probeerden we met voorstellen het college en de gemeenteraad op de banken te krijgen. Een toezegging hebben we hierover aangaande de eventuele verbouwing van het stadhuis gehad. Maar wat is Cradle to Cradle nu eigenlijk? Hierbij gaat het om goederen te maken of gebouwen te ontwerpen die na afschrijving weer uit elkaar kunnen worden gehaald, zodat de grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt. Op zich een mooi concept. Het hele idee dat je een gebouw ontwerpt om het over 50 jaar weer te kunnen afbreken! Je moet het wel heel hoogwaardig en precies uitvoeren om echt elk bouwmateriaal weer los en schoon over te houden.

Samen met een paar anderen hebben we geprobeerd afgelopen raadsvergadering bij het onderwerp Everdenberg Oost de rest van de raad en het college hierover op een lijn te krijgen. Dit door een motie in te dienen. Bij de telling bleek dat de stemmen staakten 14 stemmen voor en 14 stemmen tegen. Alle partijen die het college vertegenwoordigen bleken tegen te hebben gestemd. De kleinste collegepartij met nog maar 1 stem begreep niet waar het over ging, en had niet door dat zo’ n voorstel ten voordele van haar achterban zou kunnen zijn. En het college dan? De plaatsvervangend wethouder zag het voorstel eigenlijk wel zitten, en probeert nu de stakeholders te overtuigen. Wij zijn benieuwd naar de uitkomst.

Cees Noltee Groen Brabant