Meerjarenplan Veiligheid

Het stadsbestuur van Oosterhout heeft een Meerjarenplan Veiligheid laten opstellen. Naar onze mening komt daarin de passage over polarisatie en radicalisering er maar magertjes vanaf. Het alleen maar extra energie steken in kennisontwikkeling zoals het stadsbestuur wil, is volgens ons wel heel erg weinig. Er is voldoende wetenschappelijke kennis die zinvol en effectief kan worden ingezet om radicalisering aan te pakken. Het stadsbestuur laat het dan ook wat betreft veiligheid grotendeels afweten, mede omdat het beleid op gevaarlijke bedrijven te wensen overlaat. Want wat betreft de brand bij Eld haast twee jaar geleden, is er nog steeds geen duidelijkheid wat betreft de schuldvraag.

Het stadsbestuur komt ook nu weer met een bouwplan aan op het voormalig PDM terrein waarin hoogbouw de overhand krijgt. Maar ook een hoge woningdichtheid van meer dan 50 woningen per hectare. Dat dit daadwerkelijk leidt tot een groot aandeel mensen dat van oordeel is dat de woningen in hun buurt te dicht op elkaar staan, ontsnapt aan het oordeel van het stadsbestuur. Zoals ook dat meer flats in een buurt de kans groter maken dat mensen de aantrekkelijkheid van de bebouwing negatiever beoordelen. Om maar niet te spreken van de meer dan 40 meter hoge toren die men van plan is daar te bouwen. De onderbouwing om dit uit te voeren kan men scharen onder architectonische pietpraat.

Cees Noltee