Politieke speelbal

Een grote meerderheid van de politiek in Oosterhout heeft de welstandsregels beperkt tot beschermde stads en dorpsgezichten en monumenten. Het recht op maximale vrijheid van de ene burger, staat hiermee dus op gespannen voet met het recht op bescherming van de woonomgeving van de ander. Het is niet voor niets dat de rijdende rechter wekelijks op tv laat zien dat zonder minimale regels mensen het elkaar bijzonder moeilijk kunnen maken. Het hele gedoe rond welstandsvrij bouwen is dan ook meer een politiek ideaal dan een herwonnen vrijheid voor burger en bouwer.

Volgens mij kunnen we niet zonder regels, omdat bij bouwplannen meestal het belang van directe buren, wijkbewoners en alle stadsbewoners in het geding is. Groen Brabant plaatst dan ook vraagtekens bij deze ontmanteling van de Welstand. De heersende politiek stuurt hiermee op verrommeling. Daar komt ook nog bij dat de economische waarde van panden in de buurt, onder druk komt te staan. En voor bezwaren kan men alleen nog maar bij de burgerlijke rechter terecht. De eerlijkheid gebiedt daarbij te zeggen dat de kans op slagen dan nul komma niks is. En de Oosterhoutse burger is daarmee de politieke speelbal geworden van de meerderheid die hen vertegenwoordigd. Temeer daar de politiek hen geen ruimte wil bieden om massaal hun mening te geven (Preferenda). Met dank aan de coalitie en haar volgers.

Cees Noltee