Sociaal domein

Na een op momenten roerige vergadering is het stadsbestuur de oppositie tegemoet gekomen aan de vraag om meer geld ter beschikking te stellen. Hiermee wordt in een klap 4,6 miljoen euro in de reserve sociaal domein gestopt. Dit is dan voor ondermeer huishoudelijke hulp voor ouderen en gehandicapten. Groen Brabant is daar zeer content mee. Al bij de verkiezingen lieten wij namelijk weten dat voor ons het op zij zetten van extra geld voor ouderen die in de knel komen van zeer groot belang is. U ziet wel dat gezamenlijk optrekken van de oppositie toch resultaat kan hebben.

In diezelfde vergadering kwam de verzelfstandiging van theater de Bussel aan de orde. Je zou haast denken dat er dan bezuinigd zou worden? Verre van dat, verzelfstandiging van theaters kost altijd extra geld. De gemeente moet in de Bussel jaar in jaar uit 1,6 miljoen euro subsidie blijven pompen. De winsten die te behalen zijn moeten vooral worden gezien als meer prestatie voor het zelfde geld. Groen Brabant is tegen verzelfstandiging zolang er niet minimaal een half miljoen euro per jaar wordt bezuinigd op de Bussel. Jammer dat wij hierin weer de enige van de gemeenteraad zijn.

Cees Noltee